Van Regteren
personeel & organisatie

“Resultaatgericht en pragmatisch adviseren”.

Van Regteren P&O wordt geleid door Dianne van Regteren. Zij heeft jarenlang ervaring opgedaan in de praktijk tijdens het werken voor (middel)grote organisaties. Naast een HBO opleiding heeft Dianne diverse P&O cursussen/trainingen gevolgd.
In januari 2013 is Dianne van Regteren gestart met Van Regteren P&O om bedrijven te ontzorgen bij de uitvoering van het P&O-beleid. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven personeelszaken als tijdrovend en daarmee als duur ervaren.
Op het moment dat een ondernemer personeel in dienst neemt krijgt hij te maken met arbeidsrechtelijke risico’s en diverse P&O aangelegenheden zoals verzuim(beheersing), personeelsbeleid en administratie.
Personeelszaken kosten de werkgever veel geld, tijd en energie. Door de opgedane kennis en ervaring kan Dianne van Regteren bedrijven deskundig adviseren en ondersteunen en daarmee het rendement van bedrijven verhogen waardoor de ondernemer zich kan richten op de core-business.

Van Regteren P&O kenmerkt zich door enthousiasme, betrokkenheid, aandacht voor de organisaties en hun medewerkers maar met name door resultaatgericht en pragmatisch adviseren.

Van Dijk Technologie faciliteert Van Regteren P&O met een werkplek en alle aanwezige faciliteiten waaronder de conferentiezaal, voorzien van de modernste presentatietechnieken. Daarnaast kan zij terugvallen op het uitgebreide netwerk van van Dijk Technologie en heeft ze de mogelijkheid te sparren met de brede managementervaring binnen van Dijk Technologie. Voordeel voor Dianne is dat ze als zelfstandige toch nog “collega’s” heeft.

Meer informatie over Van Regteren P&O vindt u op de website, www.vanregteren-pno.nl.